Výtvarný obor

Výtvarný obor
Studium výtvarném oboru pomáhá žákům rozvíjet výtvarné myšlení, vnímání, představivost, tvořivost a estetické cítění. Žáci v průběhu studia poznávají různé výtvarné postupy a technologie. Učí se spojit svou představu a záměr s materiálem, nástrojem, výtvarnou technikou se zřetelem k jejich individuálním manuálním a výtvarným schopnostem. Cílem výuky je, aby se výtvarné umění, aktivní výtvarná činnost, staly součástí životního stylu mladých lidí a aby si principy tvůrčího myšlení nesli do svého budoucího života.

Průběh studia

Přípravné studium

● děti jsou přijímány od 5 let do přípravné výtvarné výchovy
● délka studia: 1 – 2 roky
● skupinová výuka probíhá v tříhodinovém bloku jedenkrát týdně
● žáci po přípravném studiu pokračují ve studiu v 1. ročníku I. stupně

Studium I. stupně
● délka studia: 7 let
● předměty: plošná tvorba, prostorová tvorba
● skupinová výuka probíhá v tříhodinovém bloku jedenkrát týdně
● žáci mohou pokračovat ve studiu II. stupně

Studium II. stupně
● délka studia: 4 roky
● předměty: plošná tvorba, prostorová tvorba
● skupinová výuka probíhá v tříhodinovém bloku jedenkrát týdně

Vše důležité o studiu najdete ve Školním vzdělávacím programu ZUŠ Oslavany v dokumentech.