Naše úspěchy – školní rok 2019/2020

Soutěž žáků ZUŠ vyhlášené MŠMT

Okresní kolo – hra na kytaru
Daniel Minařík / Okresní kolo: 2. místo / vyučující: Yveta Puškášová
Tereza Miková / Okresní kolo: 2. místo / vyučující: Yveta Puškášová

Okresní kolo – hra na klavír
Sabina Hrabinová / Okresní kolo: 1. místo postup do krajského kola
Matyáš Veleba / Okresní kolo: 1. místo postup do krajského kola
Lucie Janzová / Okresní kolo: 1. místo postup do krajského kola
Nela Hrabinová / Okresní kolo: 1. místo postup do krajského kola
Barbora Janošková / Okresní kolo: 2 místo
Agáta Krčková / Okresní kolo: 2. místo
vyučující: MgA. Dagmar Kupčíková

Marie Švábenská / Okresní kolo: 3. místo / vyučující: Jindra Kovandová
Monika Nekudová / Okresní kolo: 2. místo / vyučující: Marta Dohnalová
Adam Létal / Okresní kolo: 2. místo / vyučující: Mgr. Jaroslav Vacek

Okresní kolo – hra na smyčcové nástroje
Nikol Kupčíková – housle / Okresní kolo: 1. místo postup do krajského kola
Klára Vyskočilová – housle / Okresní kolo: 1. místo
Vít Leikep – housle / Okresní kolo: 1. místo
Terezie Prchalová – housle / Okresní kolo: 1. místo
vyučující: Bc. Eva Janošková

Daniel Kulaš – housle / Okresní kolo: 1. místo postup do krajského kola
vyučující: Yveta Puškášová
Barbora Janošková – violoncello / Okresní kolo: 1. místo postup do krajského kola
vyučující: Lenka Zouharová

Mimořádné opatření vlády od 11. 3. 2020 – uzavření školy a ukončení soutěže. Krajská kola se nekonala.