Sdružení přátel ZUŠ

Sdružení přátel Základní umělecké školy Oslavany, z.s.

Sdružení přátel ZUŠ Oslavany (SP ZUŠ) bylo zaregistrováno již v roce 1999.
Jako spolek bylo Sdružení přátel do spolkového rejstříku zapsáno v roce 2015.

Účel spolku

● účelem spolku je podporovat rozvoj osobnosti žáků ZUŠ Oslavany
● organizačně a finančně se podílet na realizaci vzdělávacích a kulturních akcí
● svými prostředky napomáhat k zajištění materiálních potřeb školy
● ve spolupráci se školou organizuje soustředění žáků
● zajišťuje dárky pro absolventy školy a odměny pro žáky při různých akcích, např. soutěže, koncerty a vystoupení
● podpora spolupráce rodičů, učitelů a zaměstnanců ZUŠ Oslavany
● podpora kulturního života přátel ZUŠ Oslavany
● ve spolupráci se školou organizuje návštěvy divadel a výstav
● spolek nezasahuje do výchovně vzdělávacího procesu školy, ale napomáhá vytvářet podmínky pro jeho zdárný průběh

Příspěvek činí 100,- Kč
● tato částka je vybírána od každého žáka jedenkrát za školní rok
● v případě, že žák navštěvuje více oborů, platí příspěvek pouze 1x
● pokud školu navštěvují sourozenci, příspěvek je vybírán pouze 1x

Kontakt: 731 155 682

Adresa:
Sdružení přátel Základní umělecké školy Oslavany, z.s.
nám. 13. prosince 12, Oslavany 664 12
IČ: 652666684