Naše úspěchy – školní rok 2018/2019

Příprava na další studium
Hudební obor
Ondřej Vyhnalík – Konzervatoř Brno, obor hra na bicí nástroje.
Vyučující: Jan Doubrava DiS.

Klavírní soutěžní přehlídka „Mozart opět v Olomouci“
Několik talentovaných klavíristek se zúčastnilo klavírní soutěžní přehlídky „Mozart opět v Olomouci“, která v tomto městě probíhala ve dnech 7. a 8. listopadu 2018. Sabina Hrabinová, Barbora Janošková, Zuzana Kučerová, Agáta Krčková, Lucie Janzová a Nela Hrabinová, pod vedením MgA. Dagmar Kupčíkové, dosáhla skvělého umístění – tři byla oceněna zlatým pásmem
a tři stříbrným pásmem.

Taneční soutěž „NARUBY“
Skupinka starších žákyň se v sobotu 1. prosince 2018 zúčastnila taneční soutěže pro amatérské tanečníky s názvem „Naruby“. Natálie Bachová, Dominika Feithová, Ludmila Horáková, Klára Hejlíková, Nina Haratyková, Johana Jelínková, Petra Nováková a Markéta Studená pod vedením Bc. Nikoly Volfové reprezentovaly naši školu v Divadle na Orlí v Brně se zajímavým tanečním vystoupením s názvem „Černé svědomí“. Ve své soutěžní kategorii, kde vystoupilo 21 tanečních skupin, získaly 11. místo.

Soutěž žáků ZUŠ vyhlášené MŠMT 2018/2019

Komorní hra s převahou dechových nástrojů

Duo příčných fléten – Kateřina Pokorná, Adéla Macálková
Okresní kolo: 1. místo / Vyučující: Rebeka Lonská DiS.

Flauteto – Karolína Strážnická, David Rumreich
Okresní kolo: 1. místo / Krajské kolo: 1. místo / Ústřední kolo: 1. místo
Vyučující: Bc. Tereza Tomášková, Julie Kučerová

Trio KaMaKa – Kateřina Janošková, Kateřina Chaloupková, Matyáš Veleba
Okresní kolo: 1. místo / Krajské kolo: 1. místo / Ústřední kolo: 1. místo
Vyučující: Bc. Tereza Tomášková, Julie Kučerová, MgA. Dagmar Kupčíková

Dvě zobcové flétny a cembalo – Matěj Čtvrtňák, Radek Čtvrtňák, Anna Moosová
Okresní kolo: 1. místo
Vyučující: Hynek Smutný, MgA. Dagmar Kupčíková

Trio LuViLu – Lucie Chaloupková, Viktorie Prchalová, Lucie Janzová
Okresní kolo: 1. místo
Vyučující: Bc. Tereza Tomášková, Julie Kučerová, MgA. Dagmar Kupčíková

Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů

Komorní trio – Barbora Janošková, Nikol Kupčíková, Vít Leikep
Krajské kolo: 2. místo
Vyučující: Bc. Eva Janošková, MgA. Dagmar Kupčíková

Komorní trio – Nela Hrabinová, Veronika Lopaurová, Terezie Prchalová
Krajské kolo: 2. místo
Vyučující: Bc. Eva Janošková, MgA. Dagmar Kupčíková