Přijímací řízení

Přijímací zkoušky na školní rok 2024/2025
Přijímací zkoušky budou probíhat v budově ZUŠ v Oslavanech.
Adresa: nám. 13. prosince 12, Oslavany.

Termíny zkoušek:
TANEČNÍ OBOR – pondělí 3. 6. 2024
VÝTVARNÝ OBOR – úterý 4. 6. 2024 / přinést obrázek – téma obrázku bude upřesněno
HUDEBNÍ OBOR – středa 5. 6. 2024

Elektronickou přihlášku vyplníte on-line. Součástí přihlášky je i rezervační systém, který Vám umožní si předem zarezervovat den a čas přijímací zkoušky. Zvolte vybraný obor
a přihlaste se na konkrétní den a hodinu. Po vyplnění a odeslání přihlášky přijde
potvrzení na Váš e-mail. Přihlášku netiskněte.

Přihláška on-line ZDE.

Informace: 605 258 884 / ředitelka školy

NEPŘEHLÉDNĚTE – Průběh zkoušky a předpoklady pro přijetí

TANEČNÍ OBOR
Průběh zkoušky:
Zkouška bude probíhat ve skupince 3 uchazečů v délce cca 20 minut.
S sebou vhodné oblečení a ponožky.
Předpoklady pro přijetí:
Rytmické a pohybové schopnosti, fyzické dispozice.
Psychická vyzrálost, schopnost spolupracovat a komunikovat s učitelem.
Přijímáme žáky od 5 let.

VÝTVARNÝ OBOR
Průběh zkoušky:
Zkouška bude probíhat formou rozhovoru ve skupince v délce cca 20 minut.
Uchazeč s sebou přinese 1 obrázek na zadané téma. Obrázek si ponecháme.
Předpoklady pro přijetí:
Využití plochy výkresu, představivost, fantazie, smysl pro detail.
Psychická vyzrálost, schopnost spolupracovat a komunikovat s učitelem.

HUDEBNÍ OBOR
Vyučujeme hru na klavír, elektronické klávesové nástroje, housle, violoncello, akordeon, kytaru, elektrickou kytaru, bicí nástroje, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet a zpěv. Přijímáme žáky od 5 let.
Průběh zkoušky:
Krátký rozhovor s dítětem a jeho zákonným zástupcem v délce cca 15 minut.
Předpoklady pro přijetí:
Zpěv písně, zopakování vytleskaného rytmu. Děti např. dostanou za úkol vytleskat krátký rytmický úsek na textový podklad i bez něj, zazpívat lidovou písničku, určit podle sluchu nižší a vyšší tón apod. Psychická a fyzická vyzrálost dítěte, předpoklady pro vybraný nástroj. Schopnost spolupracovat a komunikovat s učitelem.