Hudební obor

Hudební obor
Studium v hudebním oboru nabízí možnost získat vzdělání formou individuální nebo skupinové výuky. Cílem výuky je poskytnout žáků základy vzdělání, naučit je nejen hudbu interpretovat a tvořit, ale hlavně stát se citlivými hudebníky a vnímavými posluchači. Žáci získají teoretické a praktické znalosti, hudební dovednosti. Osvojí si základy techniky podle svého studijního zaměření. Mají možnost hned od úplných začátků předvést svůj talent, šikovnost a píli na žákovských koncertech a na mnoha dalších akcích školy.
Studijní zaměření: hra na klavír, elektronické klávesové nástroje, housle, violoncello, akordeon, kytaru, elektrickou kytaru, bicí nástroje, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon a zpěv.

Průběh studia

Přípravné studium
● děti jsou přijímány od pěti let
● délka studia: 1 – 2 roky
● vyučovací hodina zvoleného zaměření (nástroje, zpěvu) trvá 45 minut
● 1x týdně probíhá kolektivní předmět: přípravná hudební výchova
● žáci po přípravném studiu pokračují ve studiu v 1. ročníku I. stupně

Studium I. stupně
● délka studia: 7 let
● vyučovací hodina zvoleného zaměření (nástroje, zpěvu) trvá 45 minut
● 1. – 4. ročník / probíhá 1x týdně kolektivní předmět hudební nauka
● od 3. nebo 4. ročníku (podle zvoleného nástroje) žáci navštěvují kolektivní předmět – komorní nebo souborovou hru, klavír v praxi nebo sbor
● žáci mohou pokračovat ve studiu II. stupně

Studium II. stupně
● délka studia: 4 roky
● předměty: hra na zvolený nástroj (zpěv) a kolektivní předmět
● vyučovací hodina zvoleného zaměření (nástroje, zpěvu) trvá 45 minut

Vše důležité o studiu najdete ve Školním vzdělávacím programu ZUŠ Oslavany v dokumentech.