Soubory a sbory

Oslavánek
Lidový soubor Oslavánek vznikl v roce 2015. Je složen z mladších žáků smyčcového oddělení od 3. ročníku. Oslavánek je zaměřen na lidovou notu, rozvíjí u dětí vztah k lidové hudbě.
Vedoucí souboru: Bc. Eva Janošková

Oslavanský komorní orchestr
Oslavanský komorní orchestr v roce 2019 oslavil „dvacetiny“. Vznikl v roce 1999 a jeho zakladatelem byl tehdejší ředitel školy pan Karel Zhoř. Těleso tvoří lidé, kteří milují hudbu a to nejen jako posluchači, ale i jako interpreti. Jsou to současní žáci školy a bývalí absolventi školy. Členy se stali i samotní rodiče žáků, kteří jsou hudebními nadšenci. Každý rok do orchestru přicházejí starší žáci školy, kteří své dovednosti získané v individuální výuce mohou v orchestru uplatnit. Repertoár orchestru je pestrý – od skladeb z období baroka, klasicismu až po současné autory.
Vedoucí orchestru: Lenka Zouharová

Flétnový soubor
Soubor navštěvují žáci od 4. ročníku, kteří hrají na zobcovou a příčnou flétnu. Složení souboru se s každým školním rokem mění. Repertoár tvoří skladby různých stylových období a na jeho výběru se podílejí žáci společně s pedagogem. Cílem souborové hry je motivovat žáky ke společné práci.
Vedoucí souboru: Bc. Tereza Tomášková

Kytarový soubor
Kytarový soubor se skládá ze starších žáků kytarového oddělení. Na naší škole působí od roku 2012. Repertoár tvoří skladby různých žánrů – od renesančních skladbiček po taneční a populární hudbu. Kromě klasické kytary se v nástrojovém obsazení souboru uplatňují i kytary elektrické.
Vedoucí souboru: Yveta Puškášová

Soubor bicích nástrojů
Naši bubeníci si mohou společně zahrát v souboru. Je složen z žáků oddělení bicích nástrojů od 4. ročníku a vede ho vyučující bicích nástrojů. Náplň výuky tvoří souhra mladých bubeníků na různé bicí a perkusní nástroje.
Vedoucí souboru: Michal Jež, DiS.

Pěvecký sbor
Pěvecký sbor tvoří žáci pěveckého oddělení od 4. ročníku. Pod vedením svých vyučujících se seznámí s písněmi všech žánrů ve sborové úpravě.
Vedoucí sboru: Hana Šmardová, DiS., Mgr. Tomáš Pavlík

Sbor Cecilia
V roce 2002 sbor vznikl v oslavanské farnosti. V roce 2008 přijal název CECILIA, podle svaté Cecílie, patronky zpěváků a hudebníků. Repertoár sboru tvoří křesťanské rytmické písně, duchovní hudba, spirituály a koledy, avšak členové sboru se nebrání ani písním jiných žánrů. Doprovodný soubor tvoří několik mladých muzikantů, většinou absolventů hudebního oboru ZUŠ Oslavany.
Vedoucí sboru: Jindra Kovandová

Klavír v praxi
Klavír v praxi je kolektivní předmět určený klavíristům od 4. ročníku. Obsah je pestrý – od hry doprovodů až po víceruční hru na klavír.