Operační program Jan Amos Komenský


Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Příjemce: Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000657
Název projektu: Objevovat vlastní schopnosti je úžasně zábavné
Termín realizace: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2025

Vybrané aktivity

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání ZUŠ:
1.VII/1 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZUŠ

Cíl: podpora profesního růstu pracovníků ve vzdělávání pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání ZUŠ:
1.VII/2 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ZUŠ

Cíl: podpora profesního růstu pracovníků ve vzdělávání pomocí vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností se zapojením lektora.

Podpora inovativní vzdělávání žáků v ZUŠ:
1.VII/3 Inovativní vzdělávání žáků v ZUŠ

Cíl: osobností a sociální rozvoj žáků ZUŠ, podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem.

Spolupráce s rodiči žáků ZUŠ a veřejností:
1.VII/4 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZUŠ

Cíl: setkávání s rodiči, přáteli školy, veřejností, s odbornou tematikou a možností aktivního zapojení.