Představení školy

Milí návštěvníci,
vítáme Vás na webových stránkách Základní umělecké školy Oslavany.
Základní umělecká škola Oslavany patří mezi nejstarší umělecké školy v okrese Brno – venkov. Byla založena v roce 1946 původně jako hudební škola s výukou hry na klavír a na housle. Výuka se postupně rozšiřovala až do dnešní podoby.

V současné době nabízíme výuku v hudebním, výtvarném a tanečním oboru. Vyučování probíhá v Oslavanech a ve Zbýšově. Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj. Celková kapacita školy je 469 žáků, nejvíce žáků navštěvuje hudební obor. Organizace a obsah výuky se řídí platným Školním vzdělávacím programem ZUŠ Oslavany. Studium v základní umělecké škole podporuje nejen smysluplné a kvalitní trávení volného času dětí, ale hlavně nabízí možnost získání uceleného základního vzdělání ve zvoleném oboru. Díky kvalitnímu a obětavému pedagogickému sboru se daří dosahovat ve výuce velmi dobrých výsledků. Na tomto základě vzniká vzájemná spolupráce mezi jednotlivými obory, která vede k větší kreativitě a umožňuje organizaci společných projektů, kterými se škola prezentuje. Svědčí o tom také každoroční úspěchy našich žáků na soutěžích a přehlídkách národní i mezinárodní úrovně. Slavný

Michelangelo řekl: „Cílem umění je dělat člověka šťastným.“
Přejeme si, aby i nás všechny umění činilo šťastnějšími.