Školné

Úplata za vdělávání

Hudební oborza měsícza pololetí
Individuální výuka340,-1 700,-
Výuka ve skupince 2 až 3 žáků240,-1 200,-
 za měsícza pololetí
Výtvarný obor240,-1 200,-
 za měsícza pololetí
Taneční obor220,-1 100,-

Způsob platby
Školné se platí bezhotovostním převodem na účet školy s uvedením příslušného variabilního symbolu žáka.
Variabilní symbol je vždy nově přidělen na začátku každého pololetí školního roku!

Termín platby

za období I. pololetí / září – ledensplatnost do konce měsíce ZÁŘÍ
za období II. pololetí / únor – červensplatnost do konce měsíce ÚNORA

Bližší informace u hospodářky školy na tel. 731 155 682.