Taneční obor

Taneční obor
Studium v tanečním oboru nabízí dětem možnost získat taneční a pohybové základy, rozvinout taneční nadání. V hodinách dbáme na správné držení těla, na rozvíjení přirozené pohyblivosti, obratnosti, koordinace pohybů, muzikálnosti a radosti
z pohybu. Žáci se seznamují s prvky gymnastiky, poznávají základy klasického, lidového i moderního tance. Děti tančí na hudbu všech žánrů – od lidovek přes klasickou hudbu až po hudbu současnou. K tanci a pohybovému projevu neodmyslitelně patří kostýmy. Škola je vybavena velkým množstvím kostýmů od sukýnek pro malé tanečnice až po baleríny pro žákyně vyšších ročníků.

Průběh studia

Přípravné studium

● děti jsou přijímány od 5 let do přípravné taneční výchovy
● délka studia: 1 – 2 roky
● skupinová výuka probíhá ve dvouhodinovém bloku 1x týdně
● žáci po přípravném studiu pokračují ve studiu v 1. ročníku I. stupně

Studium I. stupně
● délka studia: 7 let
● předměty: 1. – 2. ročník / taneční průprava, taneční praxe
● předměty: 3. – 7. ročník / klasický tanec, lidový tanec, moderní tanec
● skupinová výuka probíhá v rozsahu 2 – 5 hodin podle ročníku
● žáci mohou pokračovat ve studiu II. stupně

Studium II. stupně
● délka studia: 4 roky
● předměty: 1. – 2. ročník / klasický tanec, moderní tanec
● předměty: 3. – 4. ročník / klasický tanec, moderní tanec, taneční improvizace
● skupinová výuka probíhá v rozsahu 4 – 5 hodin podle ročníku

Vše důležité o studiu najdete ve Školním vzdělávacím programu ZUŠ Oslavany v dokumentech.