naše logo

menu

úvodní stránka
naše škola
obory ZUŠ
soubory, sbory
akce školy
život školy, fotogalerie
úplata za vzdělávání
zaměstnanci
kontakty
info školy,
dokumenty
přihláška
školní vzdělávací program
GDPR
registr oznámení
napište nám
autor stránek

almanach 70 let
 

obory ZUŠ - literárně - dramatický obor


LITERÁRNĚ – DRAMATICKÝ OBOR

Literárně - dramatický obor  dětem nabízí hravost a současně možnost vývoje v jejich celkovém projevu a vývoji osobnosti. Vybaví žáky potřebnými dovednostmi pro přirozený, kultivovaný a tvořivý výraz. 
V rámci LDO naše škola nabízí i výuku loutkoherectví.  Naši mladí herci vystupují v sále Základní umělecké školy, v Dělnickém domě, v kinech v Oslavanech i ve Zbýšově. Od roku 2010 úspěšně  spolupracují s Městskou knihovnou Oslavany, kde obecenstvo tvoří děti z MŠ a ZŠ Oslavany.

 

Kdy můžete své dítě přihlásit?
● na začátku června probíhají přijímací zkoušky na nový školní rok
● aktuální termín zkoušek najdete na webových stránkách
● přijímáme děti od pěti let
● počet přijatých žáků se odvíjí od aktuálního počtu volných míst k 30. 5.
● vedení a vyhodnocení přijímací zkoušky: pověřený pedagog dramatického oboru

Průběh zkoušky a podmínky přijetí:
● přednes předem připraveného krátkého textu (báseň nebo úryvek prózy)
● pohybová improvizace na zadané téma
● v průběhu zkoušky proběhne krátký rozhovor s dítětem ke zjištění psychické a fyzické
vyzrálosti dítěte, schopnosti komunikovat a spolupracovat s učitelem

Hodnotící kritéria
• komunikativní schopnosti
• úroveň ústního a pohybového projevu
• představivost, samostatnost


Průběh studia
● děti jsou přijímány od 5 let do přípravné výchovy  – délka studia: 1 - 2 roky
● I. stupeň – od 7 let, délka studia: 7 let
● II. stupeň – délka studia: 4 roky

● detailní informace najdete ve Školním vzdělávacím programu ZUŠ Oslavany

 

naše obory

hudební obor
hudební obor
výtvarný obor
výtvarný obor
taneční obor
taneční obor

nové fotografie

Absolventi 2018/2019

Úspěchy našich žáků

Co se u nás událo?

ZUŠ OPEN 2018

Absolventi 2017/2018

Velké taneční vystoupení

Den země