naše logo

menu

úvodní stránka
naše škola
obory ZUŠ
soubory, sbory
akce školy
život školy,
f
otogalerie
úplata za vzdělávání
zaměstnanci
kontakty
info školy,
dokumenty
přihláška
školní vzdělávací program
GDPR
registr oznámení
napište nám
autor stránek

almanach 70 let
 

obory ZUŠ - literárně - dramatický obor


LITERÁRNĚ – DRAMATICKÝ OBOR

Literárně - dramatický obor  dětem nabízí hravost a současně možnost vývoje v jejich celkovém projevu a vývoji osobnosti. Vybaví žáky potřebnými dovednostmi pro přirozený, kultivovaný a tvořivý výraz. 
V rámci LDO naše škola nabízí i výuku loutkoherectví.  Naši mladí herci vystupují v sále Základní umělecké školy, v Dělnickém domě, v kinech v Oslavanech i ve Zbýšově. Od roku 2010 úspěšně  spolupracují s Městskou knihovnou Oslavany, kde obecenstvo tvoří děti z MŠ a ZŠ Oslavany.

 

Kdy můžete své dítě přihlásit?
● na začátku června probíhají přijímací zkoušky na nový školní rok
● aktuální termín zkoušek najdete na webových stránkách
● přijímáme děti od pěti let
● počet přijatých žáků se odvíjí od aktuálního počtu volných míst k 30. 5.
● vedení a vyhodnocení přijímací zkoušky: pověřený pedagog dramatického oboru

Průběh zkoušky a podmínky přijetí:
● přednes předem připraveného krátkého textu (báseň nebo úryvek prózy)
● pohybová improvizace na zadané téma
● v průběhu zkoušky proběhne krátký rozhovor s dítětem ke zjištění psychické a fyzické
vyzrálosti dítěte, schopnosti komunikovat a spolupracovat s učitelem

Hodnotící kritéria
• komunikativní schopnosti
• úroveň ústního a pohybového projevu
• představivost, samostatnost


Průběh studia
● děti jsou přijímány od 5 let do přípravné výchovy  – délka studia: 1 - 2 roky
● I. stupeň – od 7 let, délka studia: 7 let
● II. stupeň – délka studia: 4 roky

● detailní informace najdete ve Školním vzdělávacím programu ZUŠ Oslavany

 

naše obory

hudební obor
hudební obor
výtvarný obor
výtvarný obor
taneční obor
taneční obor

nové fotografie

ZUŠ OPEN 2018

Absolventi 2017/2018

Velké taneční vystoupení

Den země

Národní soutěž ZUŠ 2017/2018

VI. ročník
Koncertu rodin

Pro Bohemia
Ostrava 2018

Zimní vystoupení

Flauteto na semináři

Absolventi 2016/2017

Velké taneční vystoupení

Májový koncert / ZUŠ Open

Akce literárně-dramatického a výtvarného oboru

Koncert studentů konzervatoře

Koncert rodin

Zimní vystoupení

Slavnostní koncert
k 70. výročí založení školy

AMADEUS 2016

Velké taneční vystoupení

Hudební slavnosti 2016