naše logo

menu

úvodní stránka
naše škola
obory ZUŠ
žákovská knížka
akce školy
facebook
fotoarchiv
úplata za vzdělávání
dokumenty
dotace
kontakty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

almanach 70 let
 

obory ZUŠ - výtvarný obor


VÝTVARNÝ OBOR

S jakými výtvarnými technikami se mladí umělci mohou u nás setkat?
● kresba - tužka, tuš, uhel, rudka
● malba - akvarel, tempery, suchý pastel, malování na sklo
● grafika - linoryt, suchá jehla, tisk z koláže
● keramika - plastika, hrnčířský kruh
● prostorové práce z různých materiálů - přírodniny, papír, textil, drát
● textilní techniky - savování, malování na trička, vosková batika

Kdy můžete své dítě přihlásit?
● na začátku června probíhají přijímací zkoušky na nový školní rok
● aktuální termín zkoušek najdete na webových stránkách
● přijímáme děti od pěti let
● počet přijatých žáků se odvíjí od aktuálního počtu volných míst k 30. 5.
● vedení a vyhodnocení přijímací zkoušky: pověřený pedagog výtvarného oboru

Průběh zkoušky:
● zkouška probíhá ve skupinách (délka jedné skupiny 60 min.)
● výtvarný materiál na zkoušku zajistí škola

Předpoklady pro přijetí:
● každé dítě přinese jeden obrázek na libovolné téma 
● v průběhu zkoušky děti nakreslí obrázek na zadané téma
● krátký rozhovor s dítětem ke zjištění psychické vyzrálosti dítěte, schopnosti komunikovat 
a spolupracovat s učitelem

Hodnotící kritéria:
● spontánnost kresby, vnímání tvarů a barev
● základní pracovní návyky

Průběh studia
● děti jsou přijímány od 5 let do přípravné výtvarné výchovy PVV – délka studia: 1 - 2 roky
● I. stupeň – od 7 let, délka studia: 7 let
● II. stupeň – délka studia: 4 roky
● detailní informace najdete ve Školním vzdělávacím programu ZUŠ Oslavany

Kde si naše výtvarné práce můžete prohlédnout?
Práce žáků výtvarného oboru můžete vidět na stálé expozici v cukrárně CARAMELLA, Městské knihovně v Oslavanech a v RETRO kavárně ve Zbýšově a na Městském úřadě ve Zbýšově.
Pravidelně vystavujeme ve vestibulu Městského úřadu v Oslavanech, v zámecké kapli v Oslavanech, v prostorách Základní školy Oslavany a v MKC Zbýšov.
Výrobky a obrázky žáků výtvarného oboru zdobí celou budovu naší školy.

 

naše obory

hudební obor
hudební obor
výtvarný obor
výtvarný obor
taneční obor
taneční obor

nové fotografie

Taneční obor 2021

Vánoční hra

Adventní koncerty 2019

Adventní koncert
8. 12. 2019 Hlína

Oslavánek

Den hudby 2019

Oslavanský komorní orchestr slaví 20 let

Velké taneční vystoupení 2019

Absolventi 2018/2019

Úspěchy našich žáků

Co se u nás událo?