naše logo

menu

úvodní stránka
naše škola
obory ZUŠ
soubory, sbory
akce školy
život školy, fotogalerie
úplata za vzdělávání
zaměstnanci
kontakty
info školy,
dokumenty
přihláška
školní vzdělávací program
GDPR
registr oznámení
napište nám
autor stránek

almanach 70 let
 

fotogalerie - 2016/2017


Akce literárně-dramatického a výtvarného oboru

Ve středu 10. května 2017 se v Kině Oslavany uskutečnilo vystoupení literárně-dramatického oboru. Kromě ukázek přednesu, kdy žáci vystoupili s pásmem poezie Jiřího Suchého, Josefa Kainara i dalších básníků, se představili ve dvou krátkých komediích a scénickém čtení doprovázeném stínovým divadlem.
Ve volném zpracování biblického námětu s názvem Stvoření světa aneb Proč je had plazem se diváci dověděli, jak to bylo původně s hadem a proč přišel 
o nožičky.
Ve druhé hře Čtyřlístek: Robotí historie, která vznikla z původního komiksu autorů Karla Ladislava a Jaroslava Němečka, se Myšpulínovi, Bobíkovi, Pinďovi 
a Fifince poněkud nevyvedla výroba robotů, kteří jim měli původně pomáhat.
Na ukázku scénického čtení si žáci vybrali dvě krátké povídky s názvem Moucha a Pavouk z cyklu Živočichopis, který vytvořil Miloš Macourek, autor známých příběhů o Machovi a Šebestové. Scénické čtení bylo doplněno stínovým divadlem.
Toto scénické čtení se stínovým divadlem mohli zájemci vidět znovu 17. května na vernisáži výstavy výtvarného oboru ve vestibulu Kina Oslavany. Výstava s názvem Mikrosvěty byla rozdělena do tří tematických celků: Člověk, Hmyz a Rostliny. Žáci výtvarného oboru zde představili svou více jak osmiměsíční práci, ve které zachytili jak svět okem viditelný, tak i svět běžně člověku skrytý. Pomocí zvětšovacích skel a mikroskopu zkoumali náměty z přírody i lidské tělo. Svoje objevy zaznamenávali různými technikami kreslířskými, malířskými i grafickými. Tak například vznikla řada originálních barevných linorytů na téma Detaily hmyzu. Výstava se neomezila jen na práce plošné, k vidění bylo i mnoho keramických výrobků a objektů vytvořených lepením a kašírováním papíru.

Mgr. Dana Fialová
 

naše obory

hudební obor
hudební obor
výtvarný obor
výtvarný obor
taneční obor
taneční obor

nové fotografie

Oslavánek

Den hudby 2019

Oslavanský komorní orchestr slaví 20 let

Velké taneční vystoupení 2019

Absolventi 2018/2019

Úspěchy našich žáků

Co se u nás událo?

ZUŠ OPEN 2018

Absolventi 2017/2018

Velké taneční vystoupení

Den země