naše logo

menu

úvodní stránka
naše škola
obory ZUŠ
soubory, sbory
akce školy
život školy,
f
otogalerie
úplata za vzdělávání
zaměstnanci
kontakty
info školy,
dokumenty
přihláška
školní vzdělávací program
GDPR
registr oznámení
napište nám
autor stránek

almanach 70 let
 

Flauteto


Flauteto

je soubor zobcových fléten ve složení Klára Bojanovská, Kateřina Procházková, Karolína Strážnická a David Rumreich. Soubor byl založen v červnu 2013 v základní umělecké škole Oslavany. Všechny čtyři žáky Terezy Tomáškové spojuje chuť společně tvořit a předávat posluchačům svou radost 
z hudby. Flauteto vystupuje na různorodých akcích školy jako jsou adventní koncerty, tříkrálové koncerty, Flétny v kapli, výchovné koncerty a vernisáže výtvarného oboru. 
Od roku 2014, se soubor každoročně účastní soutěžní přehlídky Teplické Flautohry pořádané teplickou konzervatoří, ze které doposud přivezl vždy první cenu. V roce 2015 bylo na této soutěži Flauteto také oceněno členkami londýnského kvarteta zobcových fléten iFlautisti za kompaktní zvuk souboru. Velkým úspěchem ve školním roce 2015/2016 bylo absolutní vítězství v soutěži komorní hra s převahou dechových nástrojů dřevěných pořádanou MŠMT a ocenění poroty za provedení soudobých skladeb. 
Jednotliví členové souboru jsou také výborní sólisté, kteří byli oceněni jak na Teplických flautohrách, tak na již zmíněné soutěži pořádané MŠMT v oboru hra na zobcovou flétnu sólo. Kateřina Procházková získala v roce 2015 na této soutěži 1. místo a zároveň byla porotou oceněna za provedení soudobé skladby mladé české skladatelky Anny Mikolajkové. Podobné ocenění za provedení jiné skladby Anny MiIkolajkové získala také Karolína Strážnická v roce 2014 na teplické soutěžní přehlídce. Poslední ze slečen Klára Bojanovská se od tohoto školního roku vydala na profesionální dráhu, kterou zahájila studiem na Janáčkově konzervatoři v Ostravě v oboru hra na zobcovou flétnu.
Poctou pro soubor byla spolupráce s kytaristou Lubomírem Brabcem na Hudebních slavnostech 
v květnu 2016 v kostele sv. Mikuláše v Oslavanech a vystoupení na hradě Pernštejn v rámci doprovodného programu při emisi zlaté mince hradu Pernštejn v říjnu 2017 pořádanou Českou národní bankou.

 
Den hudby 2014


Flautohry 2016


duben 2017


Flautohry 2017


Flautohry 2017


Pernštejn - říjen


 

naše obory

hudební obor
hudební obor
výtvarný obor
výtvarný obor
taneční obor
taneční obor

nové fotografie

ZUŠ OPEN 2018

Absolventi 2017/2018

Velké taneční vystoupení

Den země

Národní soutěž ZUŠ 2017/2018

VI. ročník
Koncertu rodin

Pro Bohemia
Ostrava 2018

Zimní vystoupení

Flauteto na semináři

Absolventi 2016/2017

Velké taneční vystoupení

Májový koncert / ZUŠ Open

Akce literárně-dramatického a výtvarného oboru

Koncert studentů konzervatoře

Koncert rodin

Zimní vystoupení

Slavnostní koncert
k 70. výročí založení školy

AMADEUS 2016

Velké taneční vystoupení

Hudební slavnosti 2016