naše logo

menu

úvodní stránka
naše škola
obory ZUŠ
žákovská knížka
akce školy
facebook
fotoarchiv
úplata za vzdělávání
dokumenty
dotace
kontakty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

almanach 70 let
 

dotace


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 28. 2. 2018 výzvu ŠABLONY II.
Jedná se o výzvu na zjednodušené projekty na podporu předškolního, základního (včetně základních uměleckých škol) a zájmového vzdělávání. 
Číslo a název výzvy: 2_18_063 Šablony II - mimo hlavní město Praha 
ŠABLONY II. na podporu předškolního, základního a zájmového vzdělávání jsou spolufinancovány EVROPSKOU UNIÍ.

 Aktivity pro základní umělecké školy
Personální podpora

2.VII/1 Školní asistent – personální podpora ZUŠ
2.VII/2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZUŠ
2.VII/3 Koordinátor spolupráce školy a příbuzných organizací – personální podpora ZUŠ

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZUŠ
2.VII/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin
2.VII/5 Vzdělávání pedagogického sboru ZUŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce
v rozsahu 8 hodin
2.VII/6 Vzájemná spolupráce pedagogů ZUŠ
2.VII/7 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
2.VII/8 Tandemová výuka v ZUŠ
2.VII/9 Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZUŠ
2.VII/10 Nové metody ve výuce v ZUŠ
2.VII/11 Profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku

Aktivity rozvíjející ICT v ZUŠ
2.VII/12 Zapojení ICT technika do výuky v ZUŠ
2.VII/13 Využití ICT ve vzdělávání v ZUŠ

Rozvojové aktivity ZUŠ: 
2.VII/14 Projektový den ve škole
2.VII/15 Projektový den mimo školu

Spolupráce s rodiči žáků ZUŠ a veřejností: 
2.VII/16 Komunitně osvětová setkávání

Základní umělecká škola Oslavany využívá tyto šablony:

2.VII/3 Koordinátor spolupráce ZUŠ a příbuzných organizací – personální podpora ZUŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – koordinátora spolupráce ZUŠ
a příbuzných organizací základním uměleckým školám. Koordinátor spolupráce ZUŠ navazuje kontakty za účelem komunikace a hledání vhodných forem spolupráce se zástupci různých organizací v oblasti kultury a umění (školy, školská zařízení, neziskové organizace, spolky, úřady, aj.), případně v oblasti sociálních služeb.

2.VII/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

 2.VII/6 Vzájemná spolupráce pedagogů ZUŠ
Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních uměleckých škol.

2.VII/7 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
Cílem je podpořit pedagogy základních uměleckých škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol/školských zařízení.

2.VII/8 Tandemová výuka v ZUŠ
Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních uměleckých škol v oblasti podpory společného vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech a rozvoj klíčových kompetencí.

2.VII/9 Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZUŠ
Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních uměleckých škol a odborníků
z praxe v rámci jednotlivých uměleckých oborů. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

2.VII/14 Projektový den ve škole
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.

2.VII/16 Komunitně osvětová setkání
Cílem aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter základní umělecké školy.


 

naše obory

hudební obor
hudební obor
výtvarný obor
výtvarný obor
taneční obor
taneční obor

nové fotografie

Taneční obor 2021

Vánoční hra

Adventní koncerty 2019

Adventní koncert
8. 12. 2019 Hlína

Oslavánek

Den hudby 2019

Oslavanský komorní orchestr slaví 20 let

Velké taneční vystoupení 2019

Absolventi 2018/2019

Úspěchy našich žáků

Co se u nás událo?